PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

Бұл 16 жастан 65 жасқа дейінгі еңбекке қабілетті ересектердің негізгі дағдылары мен құзыреттерін бағалау және салыстыру мақсатында Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (Organization for Economic Cooperation and Development) үйлестіруімен өткізілетін халықаралық ауқымды зерттеу болып табылады. PIAAC адам үшін күнделікті өмірде, оқуда, жұмыста да маңызы зор «ақпаратты өңдеудегі негізгі дағдылар» болып саналатын оқу, математикалық және цифрлық дағдыларды зерттейді. PIAAC деректері 40-қа жуық елдердің нәтижелерін салыстыруға, сондай-ақ ересектердің дағдыларын дамыту, қолдау және тиімді пайдалану мақсатында ЭЫДҰ-ның жетекші елдерінің тәжірибесін қолдануға мүмкіндік береді.

Негізгі нәтижелер

Нәтижелермен танысу